Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2018

luvsick
06:26
luvsick
06:22
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viawiks wiks
luvsick
06:20
5051 5ed9 500
Reposted fromqb qb viaorelh orelh

October 29 2018

luvsick
17:00
4986 e1a5 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadunkellicht dunkellicht

October 27 2018

luvsick
12:59

October 26 2018

luvsick
19:52
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viaiblameyou iblameyou
luvsick
19:44
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viabiianca biianca
luvsick
19:39
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viagriber griber
luvsick
19:39
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viakasiakocimietka kasiakocimietka

October 22 2018

luvsick
23:03
9923 fafb 500
Reposted fromstroschek stroschek viajezu jezu
luvsick
22:57
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viaagp agp
luvsick
22:46
Winter time
Reposted fromdhoop dhoop viaschaaf schaaf
luvsick
22:45
7621 d148
Reposted fromevelina evelina viapseudooptymistka pseudooptymistka
luvsick
22:45
0059 2f9a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatishka tishka
luvsick
22:34
Każdy wybór jest dla nas tragiczny ponieważ zawsze wiemy, że istnieje świat równoległego wyboru niemożliwy do zrealizowania.
— Carl Cederström – Pętla dobrego samopoczucia
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
luvsick
22:28
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
luvsick
22:28
luvsick
22:24
0173 bac4 500
Reposted frompiehus piehus viacachalot cachalot
luvsick
22:22
0183 ef3f 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaBrzozi Brzozi

October 19 2018

luvsick
20:44
7617 7126
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl