Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

luvsick
20:20
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
20:20
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaPicki91 Picki91
luvsick
20:16
9222 ea37
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
luvsick
20:13
3496 8e3d 500
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa
luvsick
20:13
0476 73e3 500
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
20:12
6917 572c 500

unboxingearth:

Castle on an island in Ireland

Reposted frombwana bwana viasowa sowa
20:11
luvsick
20:07
7444 7fd0
Reposted fromKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok viasowa sowa
20:06
2164 f46c 500
luvsick
20:04
4158 a3e9
Reposted fromkyte kyte
luvsick
20:03
luvsick
20:00
2222 104b
Reposted fromkrzysk krzysk
luvsick
20:00
6263 11ed
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
luvsick
20:00
0274 2787 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viakonwalia konwalia
19:59
luvsick
19:59
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 16 2017

luvsick
23:40
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea
luvsick
23:40
3405 0264
Reposted fromimyours imyours viamikrokosmos mikrokosmos
23:39
1554 4286 500
Reposted fromlandscape landscape viamikrokosmos mikrokosmos
luvsick
23:38
2355 2cfc
Reposted fromrazemosobno razemosobno viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl