Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2019

luvsick
16:35
2979 6f05
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschaaf schaaf
luvsick
15:53
2098 8221 500
Reposted fromRowena Rowena viainerte inerte

February 20 2019

luvsick
23:00
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaavooid avooid
luvsick
22:39
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viablackdrama blackdrama
luvsick
22:29
9324 6dc8 500
Reposted fromsoftboi softboi viairbjarbirb irbjarbirb

February 18 2019

22:58
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viaqcharska qcharska
luvsick
22:53
0412 8cb8 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
luvsick
22:52
0373 f1aa
Reposted fromzciach zciach viahash hash
luvsick
22:48
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vialiliowadusza liliowadusza
luvsick
22:46
luvsick
22:46
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viasouporn souporn

February 17 2019

luvsick
11:31
11:30
9237 3b3b 500

alecsgrg:

Bayern, Germany | ( by Marcel )
luvsick
11:28
9357 42de 500
Reposted fromgrobson grobson viasmaller smaller
11:28
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viasmaller smaller
luvsick
11:26
8398 60d7 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viasmaller smaller
luvsick
11:26
8366 3981
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viasmaller smaller
luvsick
11:21
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
luvsick
11:18
6221 6309
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viakato85 kato85
luvsick
11:16
- A co ty się tak do mnie cały czas uśmiechasz? 
- Cieszę się z ciebie. 
- Ze mnie się cieszysz? 
- Tak. Cieszę się, że istniejesz. Twoje istnienie stanowi dla mnie niewyobrażalne szczęście.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl